Bruno Jasieński –  Słowo o Jakóbie Szeli. Paryż 1926. Druk. „Impr. Menilmontant”. 25×20 cm. Cover designed by Zygmunt Waliszewski.

Zygmunt Waliszewski

Back to collection