Brzask Epoki. W walce o nową sztukę T. 1: 1917-1919. Poznań 1920. Published by Zdrój. Text by: Jerzy Hulewicz, Stanisław Przybyszewski, Emil Zegadłowicz, Paul Claudel, Wasyl Kandinsky, Julian Tuwim. Oryginal woodcuts by: Wasil Kandinsky, Stanislaw Kubicki, Jerzy Wroniecki, Stefan Szmaj, Jerzy Hulewicz. Drawings by: Pablo Picasso, Oscar Kokoschka, Alexander Archipenko, Tytus Czyżewski or Leon Chwistek.
Back to collection