Jalu Kurek – SOS (Zbaw nasze dusze!). Kraków 1927. Published by Zwrotnica. Cover designed by Kazimierz Podsadecki?

Back to collection