Józef Opatoszu (Joseph Opatovsky)  – W lasach polskich. Published by Kultur Lige. Warszawa 1923. Druk. I. Hendlera. Warszawa Długa 26. Cover designed by Władysław Weintraub.
Back to collection