Miesiecznik Literacki [R. 1], nr 6: V 1930. s. 281-328. A. Wat „Poeta rewolucji Majakowski”, przekłady wierszy Majakowskiego (schodki!), A. Stawar „Mickiewicz”, S. R. Stande „‚Europa’ w Polsce”, A. Stawar „Publicyście ‚Drogi'”).. Communist periodical. Red. Aleksander Wat.  Cover designed by Wladyslaw Daszewski.

Miesiecznik Literacki

 

Back to collection